Έγκριση Υλοποίησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο Αγόρασε το …αλλιώς! Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υπεύθυνη κατανάλωση