Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: Βλέπω τις εφευρέσεις με τα μάτια των ανθρώπων με οπτική αναπηρία του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά για τα σχολικά έτη 2023 – 2024 και 2024 – 2025.