Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Νομισματική στην Αρχαία Ελλάδα