Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Γυναίκες δημιουργοί από τη συλλογή της ALPHA BANK