Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: Η μουσική της αρχαιότητας