Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση, της ακόλουθης θέσης: Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels witheffect from 1st of September 2024