Αίτηση για πιστοποίηση σχολείου φιλικού προς τους επικονιαστές – LIFE4Pollinators

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “LIFE4Polllinators (LIFE18 GIE/IT/000755) – Εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών στην προστασία άγριων μελισσών και άλλων επικονιαστών στη Μεσόγειο, το οποίο υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στην Ελλάδα και έχει ως στόχο την βελτίωση της διατήρησης των εντόμων επικονιαστών και των εντομόφιλων φυτών, σας αποστέλλουμε αίτηση για πιστοποιήση των σχολείων ως φιλικά προς τους επικονιαστές. 

Συμπληρώνοντας την αίτηση και αποστέλλοντας φωτογραφικό υλικό από σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί εντός της σχολικής χρονιάς, το σχολείο λαμβάνει πιστοποιητικό φιλικό προς τους επικονιαστές και το όνομα του σχολείου θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του έργου στην ενότητα “Become pollinator-firendly“, όπως έχει γίνει αντίστοιχα για κάποια σχολεία της Ιταλίας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των σχολείων αρμοδιότητά σας. 

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία και παραμένουμε διάθεσιμοι για κάθε διευκρίνιση.

Για την ομάδα του LIFE4Pollinators,

Νάσια Χρόνη

https://www.life4pollinators.eu