Μήνυμα της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για την Εναρξη της Σχολικής Χρονιάς