Διαδικασία απόκτησης ψηφιακής υπογραφής

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογρφή για να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Για τη διευκόλυνσή όλων, συγκεντρώσαμε το ενημερωτικό υλικό που ακολουθεί.

Ωστόσο, για περαιτέρω βοήθεια, επειδή ορισμένα από τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής απαιτούν προχωρημένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα υπολογιστών, σας προτείνουμε να επικαλεστείτε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής της σχολικής σας μονάδας και, σε περίπτωση που ο εν λόγω εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος, να απευθυνθείτε στην υπηρεσία ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Περιφέρειάς μας. 

Ενημερωτικό/βοηθητικό υλικό για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής: 

 Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ    Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

 Λίστα ΑΔΔΥ

 Υποβολή αίτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών -ΕΡΜΗΣ

 Αίτηση ΚΕΠ

 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών

 Εκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών

 Οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα Sign_with_jsign

 Οδηγίες για αναγνώριση ψηφιακών υπογραφών