Δείτε το! |

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολ. έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των…

ΠΡΟΚHΡYΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντριών/Διευθυντών Σχολικών Μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,…

Γνωστοποίηση ΚΥΑ – «Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του “Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο”»