Δείτε το! |

Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διευθυντριών/ντων σε κενές θέσεις διευθυντριών/ντων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας οι οποίες δεν καλύφθηκαν με την αρ. 2132/19-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΟΖ46ΜΤΛΗ-Ε7Ν) απόφαση τοποθέτησης έως τις 4-7-2023.