Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας για το διδακτικό έτος 2024-2025 από 17-06-2024 έως τις 05-07-2024