Σεπτέμβριος 2022

Ενημερωτικό Υλικό ΕΣΠΑ 2022-2023

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023 A. Οδηγοί υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου – Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου  α) Έργων ΕΣΠΑ:…