Λειτουργικότητα δημοτικών σχολείων σχολικού έτους 2023-2024