Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018).

από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.