Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών τετραθεσίων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας

από Τρίτη 14/11/2023 έως Τετάρτη 15/11/2023