Επιμορφωτικό εργαστήριο με άξονα την ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματικότητας για εκπαιδευτικούς την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου, 16:00 – 19:00, στον πολυχώρο Phaos, Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα