Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων – Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων εκπαιδευτικών για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Δηλώσεις, αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (teachers.minedu.gov.gr), από Τρίτη 23/04/2024 έως και Μ.Δευτέρα 29/04/2024 23:59.