Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα