Ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών ΔΠΕ Μεσσηνίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023 -2024