Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Ενημερωθείτε από το ΦΕΚ 128/Β/2017 σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.