Πρόσκληση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων».