Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς την αποτύπωση στη σωστή θέση του πίνακα 2 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής) – Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μεταθέσεων για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολικού έτους 2021-2022

H Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των αιτούμενων για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: 03/03/2022 μέχρι και 09/03/2022.