Όρια σχολικών περιφερειών Δημοτικών και Νηπιαγωγείων Μεσσηνίας

24/02/2022Διαδραστικός χάρτης με τα όρια των Δημοτικών Σχολείων Καλαμάτας με βάση την ισχύουσα χωροταξική κατανομή

10/03/2021Διαδραστικός χάρτης με τα όρια των Νηπιαγωγείων Καλαμάτας με βάση την ισχύουσα χωροταξική κατανομή