Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ και με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. και στη γραφή Braille

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ  και με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. και στη γραφή Braille,  2022-2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2022-2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ν.Γ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ BRAILLE 2022-2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 2022-2023

Ενστάσεις από 21/11/2022 ως και 25/11/2022