Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μονάδων μεταθέσεων από Περιοχή σε Περιοχή, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ, με εξειδίκευση στην Ε.Ν.Γ. και στη γραφή Braille και σε Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 2022-2023