Σεμινάριο με τίτλο «Η Τύχη των Παιδιών κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος στη Γαλλία 1940-44», 3-6 Ιουλίου 2023, Γαλλία