Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε περιοχές, υπηρεσίες και φορείς