Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών Σχολείων για το Σχολικό Έτος 2023-2024