ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ 2/Θ ΚΑΙ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ