Πρόκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπασή εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Πελοποννήσου