Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. με θητεία τριών (3) ετών σε Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα