Επαναπροκήρυξη- πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή/ντριας στο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Παλιάς Πόλης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας