Πρόσκληση στο Παιδαγωγικό Συνέδριο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με θέμα: Διδασκαλία και μάθηση – Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές