«Διατροφή παιδιών και εφήβων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-Κανόνες υγιεινής για την σίτιση σε ολοήμερα σχολεία»

Παρακαλούμε να ενημερωθουν οι εκπαιδευτικοι της σχολικής σας μονάδας.

ΔΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ