Ειδική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Παράρτημα ειδικής πρόσκλησης