Οδηγίες προς Διευθυντές Σχολείων και Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Β Φάσης, Aποφάσεις Τοποθέτησης, Πράξεις Ανάληψης και Φάκελος Αναπληρωτή

Οδηγίες για Διευθυντές και Αναπληρωτές Β Φάσης

Οδηγίες προς Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

 Σύνδεσμος Υπουργείου Παιδείας για Διευκρινήσεις σχετικά με τους αναπληρωτές: www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Σύναψη Ψηφιακής Σύμβασης: https://anaplirotes.gov.gr

 Φάκελος Αναπληρωτή

Υπόδειγμα Φακέλου αναπληρωτή – 29 09 2021

01 Υπ. Δήλωση Αναπληρωτή

02 Υπ. Δήλωση 2 – Περί απασχόλησης

03 Αίτηση και Υπ. δήλωση για αναγνώριση προϋπηρεσίας

04 Αίτηση και Υπ. Δήλωση για χορήγηση οικογενειακόυ επιδόματος

05 Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού-διδακτορικο

06 Σύνδεσμοι για λοιπά έντυπα

Φάκελος Αναπληρωτή – Αιτήσεις (όλα τα αρχεία μαζί σε μορφή zip)

Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης και Πράξεις Ανάληψης:

«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»

Πράξη Ανάληψης – Ενιαίος τύπος Ολοήμερου  Δημοτικού

«Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης»

Πράξη Ανάληψης – Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευση

«Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση»

Πράξη Ανάληψης – Αγγλικών Προσχολικής Εκπαίδευσης

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Πράξη Ανάληψης – Εξατομικευμένη ΕΕΠ-ΕΒΠ

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Πράξη Ανάληψης – Εξειδικευμένη

«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής»

Πράξη Ανάληψης – EKO