Τεχνικά προβλήματα κατά τη δήλωση του edupass

Για τεχνικά προβλήματα κατά τη δήλωση του edupass οι γονείς/κηδεμόνες/εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους επιλέγοντας το “Υποβολή Ερωτήματος” στη σελίδα “Δήλωση συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες (edupass)”