Νομοθεσία ιδιωτικών σχολείων – Εγκύκλιοι

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4713 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔ.ΣΧ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4713_2020 ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔ.ΣΧ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΔΝΣΕΩΝ ΔΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ_ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΙΔ.ΕΚΠ.

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΙΔ.ΣΧ. ΠΕ & ΔΕ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ…ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘ. ΔΥΝΑΜ. & ΕΚΠ. ΠΡΟΣΩΠ. ΙΔ.ΣΧ. ΠΕ & ΔΕ ΣΤΟ ΠΣ MYSCHOOL

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-23 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024