Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σας κοινοποιούμε την παρακάνω ανακοίνωση, πριν την αναμενόμενη Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών.