Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Μεσσηνίας  για το διδακτικό έτος 2022-2023