13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΟΜΕΡ «Κατανοώντας και προωθώντας το παιδικό παιχνίδι στον 21ο αιώνα, για ένα καλύτερο μέλλον.»