Εβδομαδιαίες Ενημερώσεις |

Έλεγχος και Οριστικοποίηση στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα‘myschool’ σχετικά με τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοίτησαν/φοιτούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά τα σχολικά έτη 2022-2023 &2023-2024»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου