Δείτε το! |

Κυρωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Μεσσηνίας και Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης

Υποβολή δήλωσης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε.…

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας – Πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών…

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μονάδων μετάθεσης για Βελτίωση ή Οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών Γενικής – Ειδικής Αγωγής και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ ΔΠΕ Μεσσηνίας σχολ. έτους 2022-2023

Η Διεύθυνση Π.Ε Μεσσηνίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες με τις μονάδες και τα στοιχεία των…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των…