Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00…