Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2021-2022

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 21-28/2/2022 ηλεκτρονικά στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ