Εγγραφές στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας