Ανακοίνωση για αναστολή μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από τα αρμόδια διοικητικά τμήματα, λόγω προκήρυξης των εκλογών, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι διαδικασίες βελτίωσης – οριστικής τοποθέτησης.

Κατά συνέπεια το σύστημα e – D a t a c e n t e r δε θα είναι διαθέσιμο για τις παραπάνω διαδικασίες μέχρι να δοθούν περαιτέρω οδηγίες.

Θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε νεότερα.