Εισαγωγικό Σεμινάριο σχετικό με την υποβολή προτάσεων σχεδίων για το νέο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού ΚέντρουΣύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV), 2024-2027 στις 12-6-2023