Υποψήφιοι προσωρινοί αναπληρωτές/ωρομίσθιοι σε πυρόπληκτες περιοχές: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών